Címlap

Ajánlóink között

old-HH_logo.jpg

Mesterkereső

Belépés


Magyar népi hagyományok tára
PDF Nyomtatás E-mail

Isten hozta minálunk!

Honlapunk az Ön „hon-lapja” szeretne lenni, ahol magyarként otthon érezheti magát: minden oldalán a maga egyszerűségével arra emlékeztet, kik is vagyunk valójában.

Magyarul: „… Jó kedvvel, bőséggel …”

Bővebben...
 
Farsangi szokások PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

 

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó, de igazán az utolsó vasárnaptól nekilóduló időszak avagy „farsangfarka” ugyan a rá jellemző fékevesztett mulatozás miatt egyházi és állami tilalmakkal járt együtt, mégis természetes ellenpárja a rákövetkező, mérsékletre hívó nagyböjtnek – ahogyan Itáliából eredő elnevezése ’carne-vale’ (állítólag: „Hús, ég áldjon!”) jelzi.

Bővebben...
 
Február 6. Dorottya PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Dorottya napi szokások / Dorottya napi hiedelmek

"Dorottya ókeresztény szűz, vértanú. A négy Virgines Capitales (Nagyjelentőségű szüzek) egyike. A többi három: Antiochiai Margit, Alexandriai Katalin és Borbála. Legendáját a Legenda Aurea nyomán a Cornides-kódex (1514) így adja elő: Ez immár a legenda: Olvastatik, hogy boldogságos szent szűz Dorothea asszony és mártir születött római nemes szenátoroknak nemzetségéből. Az ő atyjának vala neve Dorus, az ő anyjának Thea...

Bővebben...
 
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Gyertyaszentelő napi szokások / hiedelmek

"Gyertyaszentelő Boldogasszony, a Müncheni-kódexben (1466) Szűz Mária tisztulatta, az Érdy-kódexben (1527) Asszonyunk Mária tisztulatja, Mária tisztulásának (purificatio Beatae Mariae Virginis) napja, görögül Hypapanté, vagyis Találkozás, amikor a világ világosságát, Jézust a mózesi törvény értelmében bemutatta a templomban (Lukács 2,22–32). E napot már a szabolcsi zsinat (1092) a kötelező ünnepek közé sorozza.
„Neveztetik kegyig e mai szent nap – írja a Debreczeni-kódex – Gyertyaszentölő Bódogasszony napjának, miérthogy e mai napon gyertyát szentöl anyaszentegyház, és égő gyertyákkal járjok a prosonciót. Kit anyaszentegyház három okáért szerzett.

Bővebben...
 
Kézművesmeghívó PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Tisztelt Kézműves Mester!

Kérem, engedje meg, hogy megismertethessük Önnel magyar népi hagyományaink új tárházát.

A ’Hungarothéka - Magyar népi hagyományaink tára’ azzal a szándékkal született évekkel ezelőtt, hogy legyen egy virtuális tárhely, ahol – mint tiszta és rendezett falitékában – régi magyar hagyományainkat, őseink szellemi és anyagi hagyatékát a lehető legnagyobb teljességgel összegyűjtve mindannyian megtalálhassuk. Ez az örökség azonban nem egy elfekvő kincs, hanem – az Ön jóvoltából is – életünknek ma is élő forrása.

A ’Hungarothéka’ ezért egyszerre szándékozik őrizni s fölfedni e kincsestárat és segítséget nyújtani Önnek e népi kultúra művelésében – magyarán szólva egy olyan vásártér, ahol ugyanannak a magyar hagyománynak szellemi értékeit gyűjtöm-őrzöm én mint magánember és anyagi termékeit értékesítheti Ön, a mesterember.

Kérem, szánjon rá pár percet, hogy részletesebben is bemutatkozhasson a ’Hungarothéka’.

Bővebben...
 
 © 2010 Hungarotheka, Powered by anka.hu - informatikai szolgáltatások